• Chi tiết
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
  • Tags

 LỊCH KHUNG CHỮ NGỌC

Lịch treo tường gắn khung chữ ngọc 2019 hoặc gắn block và 54 tuần, loại lịch này không cần in ấn mà chỉ chọn theo mẫu có sẵn của nhà sản xuất, hoặc có thể tham khảo thêm các loại lịch treo tường khác như lịch 1 tờ, 5 tờ, 7 tờ, lịch lò xo giữa 13 tờ, ...

 
HT 17 - BLOCK SIÊU
Kích thước bloc: 16x24 cm, Giấy Couche matt 60,2gsm/m2, Bìa khung ngọc đại 42 x 72 cm, Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi vải không dệt cao cấp.
 
Giá 300.000đ
 
 
HT 18 - BLOCK SIÊU
Kích thước bloc: 16x24 cm, Giấy Couche matt 60,2gsm/m2, Bìa khung ngọc đại 42 x 72 cm, Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi vải không dệt cao cấp.
 
Giá 300.000đ

HT 19 - BLOCK SIÊU

Kích thước bloc: 16x24 cm, Giấy Couche matt 60,2gsm/m2, Bìa khung ngọc đại 42 x 72 cm, Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi vải không dệt cao cấp.
 
Giá 300.000đ

HT 20 - BLOCK SIÊU
Kích thước bloc: 16x24 cm, Giấy Couche matt 60,2gsm/m2, Bìa khung ngọc đại 42 x 72 cm, Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi vải không dệt cao cấp.
 
Giá 300.000đ

 HT 21 - BLOCK ĐẠI

Kích thước bloc: 14,5 x20,5 cm, Giấy Couche matt 60,2gsm/m2, Bìa khung ngọc trung 35 x 61 cm, Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi vải không dệt cao cấp.
 
Giá 170.000đ

HT 22 - BLOCK ĐẠI

Kích thước bloc: 14,5 x20,5 cm, Giấy Couche matt 60,2gsm/m2, Bìa khung ngọc trung 35 x 61 cm, Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi vải không dệt cao cấp.
 
Giá 170.000đ

HT 23 - BLOCK ĐẠI

Kích thước bloc: 14,5 x20,5 cm, Giấy Couche matt 60,2gsm/m2, Bìa khung ngọc trung 35 x 61 cm, Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi vải không dệt cao cấp.
 
Giá 170.000đ

HT 24 - BLOCK ĐẠI

Kích thước bloc: 14,5 x20,5 cm, Giấy Couche matt 60,2gsm/m2, Bìa khung ngọc trung 35 x 61 cm, Hộp in và thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi vải không dệt cao cấp.
 
Giá 170.000đ

HT 25-34 - KHUNG TRANH NGỌC ĐẶC BIỆT

Khổ 40 x 80 cm, Dùng gắn lịch bloc hoặc lịch 13 tờ tháng
Quý khách có thể tùy chọn mẫu ngọc và mẫu nền theo yêu cầu
BÌA KHUNG NGỌC ĐẠI
Lịch khung nâu chữ ngọc trung gắn Block kích thước 16 x 24 (cm) hoặc gắn bộ số 13 tờ tháng, bìa lịch 42 x 72 (cm), Quý khách có thể tùy chọn mẫu khung bìa lót và mẫu chữ ngọc theo các mẫu cơ bản dưới đây.


BÌA KHUNG NGỌC TRUNG
Lịch khung chữ ngọc trung gắn Block trung kích thước 14,5 x 20 (cm) hoặc gắn bộ số 13 tờ tháng, bìa lịch 35 x 61 (cm), Quý khách có thể tùy chọn mẫu khung bìa lót và mẫu chữ ngọc theo các mẫu cơ bản dưới đây.BÌA LỊCH KHUNG NGỌC
Bìa lịch khung ngọc, gắn Block trung kích thước 14,5 x 20 (cm) hoặc gắn bộ số 13 tờ tháng, bìa lịch 35 x 65 (cm), Quý khách có thể tùy chọn mẫu khung bìa lót và mẫu chữ ngọc theo các mẫu cơ bản dưới đây.
BÌA LÒ XO GIỮA GẮN NGỌC
Lịch lò xo giữa gắn ngọc, gắn Block trung kích thước 14,5 x 20 (cm) hoặc gắn bộ số 13 tờ tháng, bìa lịch 35 x 65 (cm), Quý khách có thể tùy chọn mẫu khung bìa lót và mẫu chữ ngọc theo các mẫu cơ bản dưới đây.
 
Thông tin cơ bản
Khổ 35 x 60,5

LỊCH CHỮ NGỌC, LỊCH NGỌC ĐÀI LOAN, LỊCH TREO TƯỜNG CHỮ NGỌC