• Chi tiết
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
  • Tags

 LỊCH KHUNG CHỮ NGỌC

Lịch treo tường gắn khung chữ ngọc 2019 hoặc gắn block và 54 tuần, loại lịch này không cần in ấn mà chỉ chọn theo mẫu có sẵn của nhà sản xuất, hoặc có thể tham khảo thêm các loại lịch treo tường khác như lịch 1 tờ, 5 tờ, 7 tờ, lịch lò xo giữa 13 tờ, ...

 

Lịch khung chữ ngọc 2019
Kích thước: 35 x 62cm, dùng gắn lịch bloc hoặc gắn lịch 13 tờ tháng, lịch 54 tờ tuần.

 

 
    lịch khung ngọc

 

lịch khung ngọc

lịch khung chữ ngọc

 
lịch khung chữ ngọc
 
lịch ngọc
 
lịch chữ ngọc
 
lịch khung chữ ngọc
 
lịch khung chữ ngọc    
 
 
 

 

Thông tin cơ bản
Khổ 35 x 60,5

LỊCH CHỮ NGỌC, LỊCH NGỌC ĐÀI LOAN, LỊCH TREO TƯỜNG CHỮ NGỌC